Search
Close this search box.

ทำไมเศรษฐีต้องฝากเงินกับ ธนาคารสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงาม นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนแล้ว บรรดาเศรษฐี ก็นิยมหอบเงินไปฝากกับ